Remiza OSP Szczepanów

Murowany budynek Remizy strażackiej został wybudowany w latach 1948-52. Był to jeden z niewielu budynków murowanych wybudowany po zakończeniu II Wojny Światowej z przeznaczeniem na strażnicę Straży Pożarnej w powiecie brzeskim. Szczepanowska Remiza była wówczas – po budynkach kościelnych – jednym z bardziej okazałych budowli. Pod jednym dachem umieszczona została wozownia, w której była sprawna sikawka konna oraz duża sala parkietowa ze sceną widowiskową. Do 1978r. działa liczna i prężna grupa teatralna, która w remizie OSP miała właśnie swoje miejsce do prób.

Z początkiem lat 70-tych ubiegłego stulecia podjęto decyzję o rozbudowie Remizy. W 1974r przygotowano plany i wykonano wykopy pod rozbudowę obiektu. Po reformie administracyjnej w 1976r. Likwidacji powiatów, oraz zmianie granic wielu gmin, Szczepanów przestał być gminą i włączony został do gminy Brzesko. Wszystkie rozpoczęte inwestycje zostały przerwane i coraz trudniej było znaleźć zrozumienie dla potrzeb lokalnej społeczności.

Jubileuszowy rok Stanisławowski w 1978r. zmobilizował jednak urzędników gminnych do pomocy w dokończeniu rozpoczętej inwestycji, i stan surowy został wreszcie ukończony. Na zakończenie budowy trzeba było jeszcze czekać aż do 1981r. Została ona ukończona dzięki determinacji nieżyjącego już Prezesa OSP dh Franciszka Gaczoła, który z tego powodu miał wiele przykrości. Takie niestety były czasy. Pod nowym przewodnictwem Prezesa Sławomira Przybyło dokonano uroczystego otwarcia remizy w 1982r. Z budynku prywatnego do remizy przeniesiono Urząd Pocztowy, oraz umieszczono łącznicę telefoniczną (wówczas ręczną) dla potrzeb telekomunikacji, obsługującą, stelefonizowane w 1985r. wsie: Szczepanów, Sterkowiec i Wokowice. Uruchomiono świetlicę wiejską Gminnego Ośrodka Kultury oraz Klubo-Kawiarnię „Ruch”. Zmiany w latach 90-tych spowodowały nowe wyzwania i trudności. Zlikwidowana została Klubo-kawiarnia, oraz świetlica wiejska. Obecnie po latach przerwy, są one odtwarzane.

W 2002r. na mocy ugody sądowej zawartej z Gminą Brzesko OSP stała się formalnym właścicielem Remizy w Szczepanowie. Nadal prowadzone są intensywne – na miarę posiadanych środków – prace modernizacyjne i dalsza rozbudowa.

Wybudowany został drugi garaż na nowy samochód, częściowo ocieplono budynek i zmodernizowano centralne ogrzewanie. Prowadzone są prace nad przygotowaniem pomieszczenia pod kafejkę internetową. W remizie znajduje miejsce dla swoich prób działający przy straży dziecięcy zespół tańca towarzyskiego „Biedronki”, prowadzone są kursy tańca dla MDP, szkolenia, dyskoteki, zabawy sylwestrowe, zebrania wiejskie itp.

Dzięki staraniu jednostki oraz przychylności komendanta powiatowego jak i komendanta wojewódzkiego w 2012r. udało się pozyskać średni samochód ratowniczo gaśniczy. Brak miejsca na jego przechowywanie, wymusiło na nas potrzebę stworzenia przestronnego zaplecza garażowego. Kierowane do władz gminnych pisma z prośbą o wsparcie materialne na ten cel nie zostały pozytywnie rozpatrzone. Przez wzgląd na powagę sytuacji druhowie zrzekli się ekwiwalentu na potrzeby modernizacji budynku oraz dalsze doposażanie jednostki w niezbędny sprzęt.

Zakup materiałów budowlanych możliwy był dzięki wykorzystaniu środków własnych oraz wsparciu kilku lokalnych sponsorów. Projekt udało się zrealizować dzięki wielkiemu zaangażowaniu druhów. Wszelkie prace remontowe wykonywali samodzielnie i bezinteresownie, często poświęcając czas, który mogli spędzić z własnymi rodzinami. Po dwóch latach ofiarnej pracy, druhowie urzeczywistnili swe marzenia o przestronnych boksach garażowych które w dużym stopniu usprawnią i skrócą czas wyjazdu do akcji ratowniczo gaśniczych.