Historia OSP Szczepanów

Niestety ze względu na liczne zbiegi okoliczności kronika OSP Szczepanów do tej pory nie powstała. W październiku 2004 rozpoczęto przygotowania mające na celu pozyskanie z lokalnych archiwów informacji dotyczących naszej OSP.

Działania mieszkańców mające na celu ochronę przed klęskami ognia, mają bardzo odległą tradycję. Na Szczepanowskim rynku stoi kamienna figura patrona strażaków Św. Floriana ufundowana, jak można odczytać z nadgryzionego zębem czasu napisu, w 1848r. Początkowo była to pomoc doraźna, organizowana, kiedy powstawało zagrożenie, a następnie, mając świadomość, że takie pozostawione przypadkowi działanie narażone jest na znaczny brak skuteczności, stopniowo doprowadzono do zorganizowania stałej grupy osób spieszących na pomoc zagrożonemu gospodarstwu.

Zgodnie z przekazem ustnym nasza straż została utworzona przez Pana Franciszka Bujaka oraz kilkunastu najbardziej zacnych gospodarzy Szczepanowa, aby bronić życia i dobytku mieszkańców przed skutkami klęski pożaru. Udało się ustalić, na podstawie przekazu tradycji, że było to w 1868r. Niestety w trakcie upływu tego czasu większość dokumentów, jeżeli takie były tworzone, zaginęła. Najpierw podczas pożaru plebanii (tam właśnie znajdowała się pierwsza „Remiza” OSP), a później innych klęsk. Archiwum OSP, jakie było w naszym posiadaniu, umieszczone zostało niefortunnie w piwnicy Remizy. Podczas słynnej powodzi w 1997r. piwnice zostały całkowicie zalane, a dokumenty uległy zniszczeniu.

Chcemy jednak, w miarę możliwości, odtworzyć naszą historię. Prowadzona jest szczegółowa kwerenda w lokalnych archiwach, zapisujemy fakty, które pamiętają najstarsi mieszkańcy Szczepanowa na temat Straży. Dołożymy wszelkich starań, aby odtworzyć możliwie najdokładniej historię naszej OSP. Wyniki naszych badań zostaną opublikowane na naszej stronie internetowej, jak również w bardziej tradycyjnej formie – w formie monografii.