Zebranie sprawozdawcze za rok 2016

W dniu 12 lutego 2017r.w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczepanowie odbyło się zebranie sprawozdawcze jednostki za rok 2016. Po dokonaniu wyboru przewodniczącego zebrania ,którym został druh Tomasz Latocha, a protokolantem druh Aleksandra Dumara przedstawiono sprawozdanie z działalności OSP ,które przedstawił prezes OSP Zdzisław Reczek. W swojej przemowie dużo uwagi poświęcił osiągnięciom  jakie się udało zrealizować w poprzednim roku ,a […]

Read more