Zebranie sprawozdawcze za rok 2016

W dniu 12 lutego 2017r.w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczepanowie odbyło się zebranie sprawozdawcze jednostki za rok 2016. Po dokonaniu wyboru przewodniczącego zebrania ,którym został druh Tomasz Latocha, a protokolantem druh Aleksandra Dumara przedstawiono sprawozdanie z działalności OSP ,które przedstawił prezes OSP Zdzisław Reczek. W swojej przemowie dużo uwagi poświęcił osiągnięciom  jakie się udało zrealizować w poprzednim roku ,a w szczególności przy modernizacji budynku remizy. Dzięki oddanej pracy społecznej druhów możemy dziś na własne oczy podziwiać, jak z leciwego budynku zmieniono remizę w nowoczesny obiekt na miarę naszych czasów .Dziękując wszystkim  za pomoc i poświęcony czas, prezes OSP przedstawił dalsze plany do realizacji na kolejne lata

W 2016 jednostka uczestniczyła w 48 akcjach ratowniczo-gaśniczych w tym :

-gaszenie pożarów 12 razy

– likwidacja miejscowych zagrożeń 36 w tym:

-wypadki drogowe 22

-akcje powodziowe 5

-inne 9

W sumie działało 253 ratowników przez 345 godzin i 25 minut

W roku sprawozdawczym przeszkolono

-trzech ratowników z zakresu kierowców konserwatorów

-trzech zakresu kierowania ruchem drogowym

-trzech zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy

– dwóch z kursu naczelników OSP

Sprawozdanie finansowe i plany na rok 2017 przedstawił skarbnik druh Stanisław Przybyło, a sprawozdanie komisji rewizyjnej z wnioskiem o udzielenie absolutorium zaprezentował druh Stanisław Żurek ,po dyskusji nad sprawozdaniami członkowie przegłosowali absolutorium dla zarządu za rok 2016 jednogłośnie. Następnie dla wyróżnionych strażaków zostały wręczone nadane wyższe stopnie jak również odznaczenia strażak wzorowy i za wysługę lat

W ostatniej części zebrania głos zabrali zaproszeni goście- Przedstawiciele urzędu Miasta Brzeska  z-ca Burmistrza Brzeska Pan Jerzy Tyrkiel, Pani Grażyna Cisak, Radna Gminna Pani Anna Lubowiecka, Komendant Powiatowy PSP w Brzesku st. bryg. Piotr Strojny, Prezes Zarządu Powiatowego ZOSP RP druh Marian Zalewski , Prezes Zarządu Gminnego ZOSP RP druh Marian Czarnik,Komendant Zarządu Gminnego ZOSP RP druh Krzysztof Rachwał. Na koniec dla wszystkich strażaków i ich rodzin kapłańskiego błogosławieństwa  udzielił  Kapelan Grzegorz Sroka.

Foto: Paulina Ruszaj